Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje z upoważnienia Wójta Gminy

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje z upoważnienia Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Agata Sudewicz rok 2013
Oświadczenie majątkowe Agata Sudewicz rok 2012
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje z upoważnienia Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe Eugeniusz Walczewski rok 2012
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje z upoważnienia Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe