Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie
Oświadczenie majątkowe
Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie
Oświadczenie majątkowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie
Oświadczenie majątkowe
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie
Oświadczenie majątkowe