Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rokitno

Urząd Gminy Rokitno - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Rokitno 39A
21-504 Rokitno
Powiat Bialski
Telefon
83 345-35-50
Fax
83 345-35-63
E-mail

ESP
/tj3714mhiu/skrytka
Strona internetowa
Numer konta
27 8037 0008 0420 0156 2000 0080 (wpłaty podatku, opłaty skarbowej)
36 8037 0008 0420 0156 2000 0500 (wpłaty za odpady komunalne)
52 8037 0008 0420 0156 2000 0600 (wpłaty wadium oraz kaucji za wynajem świetlic wiejskich)
NIP
537-00-18-868
REGON
000549039

Dodatkowe informacje

Wójt Gminy Rokitno  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu oraz w każdy wtorek od godz. 1200 -1630.

 Pracownicy Urzędu Gminy w każdym dniu   w  godzinach pracy urzędu.

 poniedziałek: 7:30 - 15:30

 wtorek: 8:00 - 16:00

 środa: 7:30 - 15:30

 czwartek: 7:30 - 15:30

 piątek: 7:30 - 15:30

Przewodniczący   Rady   Gminy   przyjmuje   interesantów  w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 1400- 1600 w Urzędzie Gminy   pokój nr 12 (piętro).

 

 

Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”

informujemy że:

 

Administratorem danych osobowych  jest Wójt Gminy Rokitno z siedzibą w Urzędzie Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno.

Powołany został Inspektor Danych Osobowych -  w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną  inspektorochronydanych@rokitno.pl lub listownie na adres Urząd Gminy Rokitno 39,A 21-504 Rokitno. 

Państwa dane przetwarzane będą w celu  - udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r.   

Posiadają Państwo prawo - dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania , usunięcia (prawo do bycia zapomnianym z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator danych), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), oraz prawo do przenoszenia swoich danych. 

Państwa dane nie są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz Administrator danych  nie stosuje profilowania Państwa danych osobowych. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom przetwarzającym na podstawie stosownych umów dane osobowe, których Administratorem jest Wójt Gminy Rokitno. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. 

Przysługuje Państwu prawo  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Szewczuk Jacek
Data wytworzenia informacji:
22-01-2024
Osoba wprowadzająca informację:
Mikołajuk Andrzej
Dodano do BIP dnia:
22-01-2024 13:53:43