Oświadczenia majątkowe radnych

Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Rada Gminy Rokitno
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.