Oświadczenia majątkowe osób na stanowiskach kierowniczych

Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016