Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Konsultacje społeczne Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021.
Data utworzenia
2020-10-22
Obowiązujący
2020-10-22 -
Opis

INFORMACJA

         Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Rokitno ogłasza, co następuje: 

Poddaje się pod konsultacje społeczne Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021.

 Projekt  Programu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno (tymczasowo sala konferencyjna Nr 1), od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany zostanie na stronie internetowej    www.rokitno.pl  oraz www.ugrokitno.bip.lubelskie.pl.

Opinie w sprawie projektu proszę przesyłać na załączonym formularzu, elektronicznie na adres sekretariat@rokitno.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Rokitno, 21-504 Rokitno 39 A. lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Rokitno ( skrzynka odbiorcza).

Termin trwania konsultacji: od dnia 22.10.2020 r. do dnia 05.11.2020 r.

 

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

Rokitno, dnia 22.10.2020 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Szewczuk Jacek
Dodano do BIP dnia: 2020-10-22 13:31:40